Dækker min forsikring brand?

Home and home decor

En brandforsikring dækker normalt boligen med installationer og øvrigt inventar til boligen, for eksempel vaske- og opvaskemaskine samt komfur. Den dækker normalt, hvis din bolig brænder, bliver ramt af lynnedslag, eksplosion eller en kortslutning i boligens faste elinstallationer. Skader opstået som følge af konstruktionsfejl, fx fra eget håndværkerarbejde, og manglende vedligeholdelse -f.eks. hvis du selv […]